Välkommen

Jag föreläser och håller utbildningar inom utbildning och lärande i en digital tid. Jag har stor erfarenhet av digitalt berättande (bild, ljud, film, webb), estetiska lärprocesser, entreprenöriellt lärande, handledning och projektledning samt övergripande IT-strategi för förskola/skola.

johanna_liten

Med över tjugo års erfarenhet inom skola och digitalisering kan jag bidra till att stärka den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och lärare.

”Det är viktigt att skolan ges förutsättningar att utveckla elevers förmåga att hantera digitala verktyg både som en del av lärandet och samtidigt få vara en aktiv del av det samhälle vi växer upp och verkar i.”

Jag drivs av nyfikenheten att skapa intressanta lärandemiljöer som tar människor på allvar och sätter in lärprocesserna i ett vidare och djupare sammanhang.